Δημιουργούμε και διαμορφώνουμε γραπτό κείμενο από λόγο και ήχοΜπορούμε να κάνουμε για σας ένα κείμενο, μια εργασία να φαίνεται άρτια και ελκυστική από κάθε άποψη μορφοποίησης όπως: Ορθρογραφικός έλεγχος Συντακτικός έλεγχος Αλλαγή γραμματοσειράς - εμφάνισης κειμένων Κατασκευή γραμματοσειράς (για να είναι το κείμενό σας μοναδικό!) Δημιουργία κεφαλίδων - υποσέλιδω Δημιουργία υποσημειώσεων σελίδας και υποσημειώσεων τέλους Δημιουργία περιεχομένων - ευρετηρίου Αλλαγή extension του ηλεκτρονικού σας κειμένου προκειμένου να είναι αναγνώσιμο από άλλα λειτουργικά συστήματα - κειμενογράφους Δημιουργία φόντου Εισαγωγή φωτογραφιών Δημιουργία υπερσυνδέσμων - μετατροπή του κειμένου σας σε ιστοσελίδα