Σχεδιάζουμε, παρουσιάζουμε και ψηφιοποιούμε τις γραπτές σας ιδέεςΟ όγκος εργασιών σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγάλος όταν πρόκειται για συσσωρευμένες παλιότερες εργασίες οι οποίες βρίσκονται αποθηκευμένες σε έντυπα και φακέλους. Ειδικότερα όσον αφορά στις επιχειρήσεις, όπου συχνά μπορεί να προκύψει η ανάγκη να ανατρέξουμε σε παλίες εγγραφές/καταγραφές οι οποίες όμως βρίσκονται σε έντυπη μορφή. Πλέον οι απαιτήσεις σε χρόνο πρέπει να περιοριστούν και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ψηφιοποίηση και αποθήκευση παλιότερων αρχεών σε ψηφιακή μορφή. Έτσι μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος αναζήτησης, ενώ μας δίνεται η δυνατότητα άμεσης αποστολής του έτοιμου ηλεκτρονικού αρχείο στον ενδιαφερόμενο.