Σχεδιάζουμε, παρουσιάζουμε και ψηφιοποιούμε τις γραπτές σας ιδέεςΗ ανάπτυξη και ο σχεδιασμός αποτελεί το γραφιστικό κομμάτι της δουλειάς μας που έχει σχέση με τη γραφιστική. Μπορούν να γίνουν εργασίες όπως: εταιρική ταυτότητα λογότυπο εταιρικό επιστολόχαρτο κατασκευή κάρτας (card visit) σχεδιασμός διαφημιστικού banner ηλεκτρονικό flash banner Λοιπές εργασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού θα βρείτε και στο τμήμα Παρουσιάσεις.